سفارش تبلیغ
صبا ویژن

1. غرور مانع یادگیری

غرور مانع اصلی یادگیری است. شما حتما این ضرب المثل ایرانی را شنیده اید " پرسیدن عیب نیست ندانستن عیب است" اما خودتان قضاوت کنید چند بار به خاطر حفظ غرورمان از سوال کردن طفره رفته ایم.

اغلب کسانی که در رشته های مختلف علمی به پیشرفت رسیده اند کسانی اند که از پرسیدن نمی ترسیدند.

2. تعصب مانع نوآوری

هیچ چیز در دنیا بیشتر از تعصب مانع نوآوری و پیشرفت نوع بشر نشده است. به خیلی چیزها چنگ می زنیم و تعصب داریم اما نمی دانیم چرا. اگر در مورد خیلی از باور ها و روش های زندگی مان فکر کنیم فلسفه خاصی برایش نداریم درحالیکه شاید هر روز اجرایش کنیم.

هرکسی که توانسته زیان های جبران ناپذیر تعصب بیجا را در زندگی اش کشف کند درهای تازه ای به رویش باز شده و دنیا را از منظر جدیدی دیده است.

3. کم رویی مانع پیشرفت

مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید. اگر تمام جهان بگویند شما انسان بااستعدادی هستید تا زمانی که عقاید و افکارتان در ذهنتان باقی بماند نمی توانید پیشرفت کنید.

دیگران با دیدن چهره موجه و رفتار شما به ارزش های شما پی نخواهند برد. تنها زمانی که لب به سخن بگشایید می توانید به پیشرفت دست یابید.

4. ترس مانع ایستادن

ترس مانع اصلی ثابت قدمی و پایبندی انسان بر اعتقاداتش است. ترس از قضاوت دیگران، ترس از طرد شدن، ترس از عدم موفقیت سبب می شود شما هرچقدر هم به درست بودن چیزی ایمان داشته باشید برای داشتن و عمل کردن به آن کاری نکنید.

5. تخیل مانع واقع بینی
انسان بی رویا غیر قابل تحمل است چه برای خودش و چه برای دیگران اما زندگی در تخیلات و توهم باعث می شود ما در دنیایی غیر حقیقی زندگی کنیم و زمانی از خواب غفلت بیدار شویم که خیلی دیر است.

6. بدبینی مانع شادی

انسان بد بین زندگی را به کام خود و نزدیکانش تلخ می کند. این جور افراد در بهترین قصر ها و زیبا ترین بنا ها به دنبال ترک های دیوار اند. باور کنید این زندگی برای هیچ کس به اندازه خودشان سخت نیست.

شما می توانید از آنها پرهیز کنید اما خودشان به هیچ وجه نمی توانند از دست خودشان فرار کنند.

7. خود شیفتگی مانع معاشرت

حیات بشر به تعامل با دیگران بستگی دارد. بنابراین ما ناچار هستیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم. اما هیچ کس خواهان هم نشینی با انسان خود شیفته نبوده و نخواهد بود.

8. شکایت مانع تلاش گری

آنکه دائما در پی مقصر و شکایت و شماتت دیگران است عملا دست از تلاش برداشته چون مشغول یافتن مقصر است!

به همین سادگی زندگی تان را هدر ندهید.

9. خود بزرگ بینی مانع محبوبیت

همه انسان ها دوست دارند در نظر دیگران به بهترین شکل دیده شوند اما وقتی دائما خودمان را در موضع قدرت و برتری قرار می دهیم سایرین را بیزار می کنیم و از خودمان فراری می دهیم.

10. عادت کردن مانع تغییر

عادت مانع تغییر است و باعث می شود سالهای سال در یک مکان ، زمان، موقعیت و شرایط درجا بزنیم.
تاریخ : جمعه 91/6/17 | 3:0 عصر | نویسنده : مصطفی دیزآبادی | نظر

اگر در محل کار مدام پشت میز هستید ، برای پیشگیری از آسیبهای مختلف عضلانی-اسکلتی و جلوگیری از خستگی می‌توانید هر زمان که فرصتی پیدا کردید این نرمش ها را انجام دهید.

کشش انگشتان:
برای شروع می‌توانید از کشش انگشتان آغاز کنید. ابتدا انگشتان را از هم باز کرده و به حالت مستقیم در آورید تا در انگشتان احساس کشش کنید. راستای انگشتان خود را در راستای مچ دست نگه دارید. حالت کشش را 10 ثانیه حفظ کنید.
سپس انگشتان را از بند میانی و انتهایی خم کنید. همچنان مچ و انگشتان را در یک راستا نگه دارید و این حالت را به مدت 10 ثانیه حفظ کنید و سپس انگشتان را شل کنید. این نرمش را چند بار انجام دهید.کشش پشت بازو:
یک دست خود را به پشت سر ببرید و نوک انگشتان را در قسمت فوقانی پشت تنه قرار دهید به نحوی که بازو در مجاورت گوش قرار بگیرد. سپس به آرامی‌آرنج خود را با دست دیگر نگه دارید . به آرامی‌سعی کنید با دست خود قسمت میانی پشت تنه را لمس کنید تا حدی که در پشت بازو احساس کشش ملایمی‌ایجاد شود. این حالت را 15 ثانیه حفظ کنید. سپس بازو را شل کرده و این حرکت را برای بازوی مقابل تکرار کنید.

کشش بازوها و شانه:

دستها را از بدن دور کنید و درمقابل نگه دارید. انگشتان را در یکدیگر قلاب کرده و کف دستها را رو به خارج بچرخانید سپس بازوها را صاف کنید و به جلو بکشید و این حالت را به مدت 150ثانیه حفظ کنید. دستها را شل کرده و حرکت را تکرار کنید.


کشش قفسه سینه:
این حرکت برای کشش عضلا قفسه سینه ، قسمت فوقانی پشت تنه و گردن به کار می‌رود.انگشتان را پشت سر به یکدیگر قلاب کنید. اکنون تا جایی که می‌توانید آرنجها را از یکدیگر دور کنید. سپس نفس عمیق بکشید و اندکی به عقب متمایل شوید تا در پشت تنه احساس کشش کنید. این حالت را به مدت 20 ثانیه حفظ کنید پس از آن بازدم خود را خارج کنید. عضلات را شل کرده و نرمش را تکرار کنید.


کشش گردن: (توجه : حرکات کششی عضلات گردن باید به آرامی‌صورت گیرند.)
کشش گردن به یک طرف:
برای کشش عضله کنار گردن ابتدا سر را مستقیم نگه داشته و به جلو نگاه کنید. سپس سر را به یک سمت خم کنید و به آرامی‌گوش را به سمت شانه نزدیک کنید تا در سمت دیگر گردن کشش ملایمی‌احساس کنید. این حالت رابه مدت 15 ثانیه حفظ کنید. پس از آن به آرامی‌گردن را به حالت مستقیم و طبیعی درآورید. گردن را شل کنید و حرکت را سه مرتبه برای هر طرف انجام دهید.

چرخش سر:
این حرکت برای کشش عضلات کناری و پشت گردن و قسمت بالایی پشت تنه انجام می‌شود. برای انجام این حرکت ابتدا سر را مستقیم نگه داشته و به سمت رو به رو نگاه کنید. سپس به آرامی‌سر را به یک سمت بچرخانید تا حدی که چانه شما به موازات شانه قرار بگیرد. توجه کنید که شانه های شما باید مستقیم بوده و در یک راستا قرار گرفته باشند. این حالت را به مدت 3 ثانیه حفظ کنید پس از آن به آرامی‌سر را به سمت رو به رو حرکت دهید اما سر را بالا نیاورید و سعی کنید چانه شما به سینه نزدیک شود تا به آرامی‌سر را به سمت دیگر ببرید تا چانه شما به موازات شانه ی دیگر قرار گیرد. می‌توانید حرکت را تکرار کنید.

کشش پشت گردن و شانه:
این حرکت عضلات پشت گردن و شانه را که سفت شده اند شل می‌کند. برای انجام این حرکت ابتدا به جلو نگاه کنید. سر شانه ها و تنه باید در حالت مستقیم باشند. پشت تنه را مستقیم نگه داشته و به آرامی‌چانه را به سینه نزدیک کنید تا حدی که کشش ملایمی‌ در پشت تنه و گردن احساس کنید. این حالت را 15-10 ثانیه حفظ کنید. سپس عضلات را شل کرده و نرمش را تکرار کنید.


بالا آوردن شانه:
هدف از انجام این حرکت انقباض عضلات گردنی ، شانه و قسمت فوقانی پشت تنه است.به آرامی‌شانه ها را به گوشها نزدیک کنید و این حالت را سه ثانیه حفظ کنید. سپس شانه ها را به عقب و پایین بچرخانید . عضلات را شل کنید و حرکت را 10-5 مرتبه تکرار کنید
تاریخ : جمعه 91/6/17 | 12:36 عصر | نویسنده : مصطفی دیزآبادی | نظر


1- جلوی گریه خود را نگیرید و گه گاهی گریه کنید.
2- دست کم روزی 15 دقیقه را در سکوت بگذرانید و به نیازهای واقعی خود و نیز چیزهایی که دارید فکر کنید. سکوت عصاره‌ ی آرامش است، با زور نمی‌ توان آن را ایجاد کرد، باید زمانی که فرا رسید آن را بپذیرید. اگر برایتان امکان دارد دست کم روزی یک ساعت، تنها به اتاقی بروید و در را به روی خود ببندید.


3- افراد آرام به خود می ‌گویند که برای تغییر گذشته کاری نمی ‌توان کرد، آنگاه از فکر ادامه زندگی لذت می ‌برند.
4- وقتی احساس می ‌کنید که سرتان پر از فکرهای جور و واجور است و جای خالی در آن نیست، با قدم زدن، آنها را پاک کنید.
5- اگر نتوانید کسی را ببخشید، افکار خشمگین‌ تان شما را برای همیشه با این افراد مرتبط خواهد کرد. شاد کردن دیگران، باعث آرامش می ‌شود.
6- آرامش را از کودکان بیاموزید، ببینید که چگونه در همان لحظه‌ ای که هستند، زندگی می‌ کنند و لذت می ‌برند.
7- از همان که هستید راضی باشید، در این صورت احساس آرامش بیشتری می‌ کنید.
8- هرچه اکسیژن بیشتری به شما برسد، آرام‌ تر خواهید شد، خوب است در محل کار و زندگی خود گیاهی نگه دارید.
9- مهم نیست که با شما مؤدبانه برخورد کنند یا نه، برخورد مؤدبانه‌ ی شما، باعث ایجاد آرامی و احساس خوبی در شما خواهد شد.
10- سرعت حرکت شما با احساستان رابطه‌ ای مستقیم دارد، آرام راه بروید و حرکات بدن خود را آرام ‌تر کنید، طولی نمی‌ کشد که آرام خواهید شد. گاهی می ‌توانید برای رسیدن به آرامش، دراز بکشید، عضلات خود را شل کنید و به هیچ چیز فکر نکنید.
11- با حرکات آرام و صحبت کردن شمرده، احساس آرامش را به جمع منتقل کنید. آیا تا به حال فرد آرامی را دیدید که با صدای بلند صحبت کند؟
12- با شوخ طبعی به آرامش خود کمک کنید.
13- راحتی، یکی از عناصر مهم آرامش است، مثل دمای مناسب، صندلی راحت و لباس و کفش راحت:
• هر چند وقت یک بار ساعتتان را کنار بگذارید و خود را از فشار زمان نجات دهید.
• در آوردن کفش‌ها به کاهش فشار عصبی کمک می‌کند.
• فشردن یک توپ کوچک، تنش‌های عصبی‌ را که در انگشتان و دست‌های شما متمرکز شده‌اند، خالی می ‌کند.
• لباس‌های گشاد و راحت، باعث ایجاد راحتی و احساس آرامش می‌ شود.
14- لحظه‌ های زیبای زندگیتان را بنویسید و از آنها عکس و فیلم بگیرید، سپس بیشتر وقت‌ها آنها را به یاد آورید و درباره‌ شان فکر کنید و لذت ببرید.
15- هوای دریا، آب شور و صدای امواج، همگی باعث آرامش می ‌شوند، مسافرت به سواحل دریا را فراموش نکنید. تماشای ماهی‌ ها مثل خیره شدن به دریا، در شما ایجاد آرامش می ‌کند، زیرا ماهی‌ها آرام شنا می ‌کنند و آرام تنفس می‌ کنند.
16- آهسته غذا خوردن و جویدن، باعث تجدید قوای فکری و احساس آرامش خواهد شد.
17- برای تأثیر بیشتر و رسیدن به آرامش، در خود متمرکز شوید و آرام نفس بکشید.
18- تمرین کنید که آرامتر از حد معمول صحبت کنید، این کار خود به خود ضربان قلب و تنفستان را کم می‌ کند و به شما اجازه می‌دهد، ذهن و فکرتان را از بسیاری مسائل پاک کنید.
19- احساسات و مشکلات خود را به دیگران بگویید و آرامش بیشتری احساس کنید.
20- یکی از مهمترین مهارت‌ها در آرام بودن، فکر نکردن به مسائل کوچک است، دومین مهارت، کوچک شمردن تمام مسایل است.
21- شاد کردن دیگران، موجب آرامش می‌ شود. نمی ‌دانید چه لذتی دارد پول رستوران امشب را با توافق سایرین به یک کارتن خواب هدیه دهید. قدردانی کنید. دیگران را برای لطف کردن به خود تحت فشار قرار ندهید، لطف که وظیفه نیست!
22- اگر می‌ دانستید که: «سیگار کشیدن + ورزش نکردن = استرس ، اضطراب و حذف آرامش»، هرگز سیگار نمی‌ کشیدید و ورزش کردن را به تعویق نمی‌ انداختید.

تاریخ : یکشنبه 91/6/12 | 12:13 عصر | نویسنده : مصطفی دیزآبادی | نظر

همسر: چکار میکنی بعد اینکه من بمیرم؟ میری زن دیگه میگیری؟
شوهر: قطعا نه!
همسر: چرا که نه؟ دوست نداری دوباره متاهل بشی؟
شوهر: خوب معلومه که میخوام
همسر: خوب چرا پس نمیخوای دوباره ازدواج کنی؟
شوهر: باشه باشه دوباره ازدواج میکنم
همسر: ازدواج میکنی واقعا؟
شوهر: ......!؟
همسر: یعنی تو همین خونمون باهاش زندگی میکنی؟
شوهر: البته خوب اینجا خونه خوب و بزرگیه
همسر: باهاش روی تختمون هم میخوابی؟
شوهر: مگه جای دیگه هم میتونیم بخوابیم؟
همسر: بهش اجازه هم میدی ماشینم رو برونه؟
شوهر: احتمال زیاد، خوب ماشین نو هست دیگه
همسر: عکسهای من رو هم با عکسهاش عوض میکنی؟
شوهر: اگر جای مناسبی باشه چرا که نه؟
همسر: جواهراتم رو هم بهش میدی؟
شوهر: مطمئنم که اون جواهرات مخصوص خودش رو طلب میکنه
همسر: یعنی کفشم رو هم میپوشه؟
شوهر: نه سایزش 38 هست
همسر: [سکوت]
شوهر: [گند زدم!]
تاریخ : سه شنبه 91/6/7 | 3:0 عصر | نویسنده : مصطفی دیزآبادی | نظر

امروزه موز بخشی از برنامه غذایی روزانه ما شده است و آن را ممکن است در صبحانه ، دسر و... استفاده کنیم ولی آیا تاکنون به خواصی که موز برای ما به ارمغان می‌آورد فکر کرده‌اید؟ پیشنهاد می‌کنیم مطلب جالب زیر را بخوانید تا بدانید در هنگام خوردن موز چه منفعتی حاصل شما می‌شود:

 

1. موز دارای قندهای میوه نظیر گلوکز، ساکاروز و فروکتوز است که باعث تولید انرژی می‌شود. برای دیابتی‌ها ایده آل محسوب می‌شود.

2. موز سرشار از فیبر است و به فعال بودن روده‌ها کمک می‌کند. در نتیجه اگر شما دچار یبوست همیشگی هستید پیشنهاد می‌شود موز را به طور مرتب در برنامه غذایی خود داشته باشید.

3. علاوه بر منبع غنی فیبر ، موز حاوی پتاسیم بوده و بسیار برای درمان بیرون روی و اسهال حائز اهمیت و مفید است.

4. موز سرشار از آهن بوده و قادر است به خوبی با کم خونی مقابله کند.

5. یکی از راه‌های کاهش افسردگی و بهتر کردن روحیه است چرا که ترشح هورمون سروتونین را افزایش می‌دهد. سروتونین یک هورمون موثر برای بهبود روحیه است که می‌تواند با کمک تریپتوفان (نوعی اسید آمینه) موجود در موز ترشح شود. در نتیجه موز به افرادی که دچار افسردگی هستند توصیه می‌شود.

6. همان طور که پیش‌تر ذکر شد ، موز منبع پتاسیم است . در نتیجه می‌تواند برای افرادی که دارای فشار خون بالا و در معرض سکته قلبی هستند مفید باشد چرا که موز می‌تواند سطح فشار خون را کنترل کند.

7. این میوه برای خانم‌های باردار بسیار ایده آل است. چرا که سوزش معده و تهوع‌های صبح گاهی را رفع می‌کند.

8. علاوه بر افسردگی ، موز برای استرس بسیار نافع است. استرس سطح پتاسیم در بدن را کاهش داده و منجر به عدم تعادل سطح آب در بدن و تپش قلب می‌شود. سطح پتاسیم را کنترل کرده و از مشکلات بعدی جلوگیری می‌کند.

9. موز نوعی بی اثر کننده اسید معده طبیعی است و همچنین جلوگیری کننده باکتری در سیستم گوارشی است و می‌تواند از زخم معده جلوگیری کرده و حتی درمان کند.

10. موز به دلیل ارزش غذایی بالا می‌تواند در سلامتی استخوان‌ها و کلیه مفید باشد. در نتیجه موز به عنوان یکی از میوه‌هایی که از سرطان کلیه در زنان جلوگیری می‌کند شناخته شده است.

11. موز حاوی مقادیر زیادی ویتامین ب6 ، ب 12 ، منیزیم و پتاسیم است که می‌تواند با نیکوتین مقابله کرده و سرانجام به ترک سیگار کمک کند.
تاریخ : سه شنبه 91/6/7 | 1:0 عصر | نویسنده : مصطفی دیزآبادی | نظر