سفارش تبلیغ
صبا ویژن


در کلاس روزگار
درسهای گونه گونه هست
درس دست یافتن به آب و نان
درس زیستن کنار این و آن
درس مهر
درس قهر
درس آشنا شدن
درس با سرشک غم ز هم جدا شدن
در کنار این معلمان و درسها
در کنار نمره های صفر و نمره های بیست
یک معلم بزرگ نیز
در تمام لحظه ها تمام عمر
در کلاس هست و در کلاس نیست
نام اوست : مرگ
و آنچه را که درس می دهد
زندگی است
تاریخ : یکشنبه 90/7/3 | 9:5 عصر | نویسنده : مصطفی دیزآبادی | نظر


روزی مردی خواب عجیبی دید. دید که پیش فرشته هاست
وبه کارهای آنها نگاه می کند. هنگام ورود،دسته بزرگی از
فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تند تند نامه هایی
را که توسط پیک ها از زمین می رسند،باز می کنند وآنها را
داخل جعبه می گذارند.مرد از فرشته ای پرسید شما چه کار
می کنید؟فرشته درحالی که داشت نامه یی را باز می کرد،
گفت اینجا بخش دریافت است وما دعاها وتقاضاهای مردم
از خداوند را تحویل می گیریم.مرد کمی جلوتر رفت.باز تعدادی
از فرشتگان را دید که کاغذهایی را داخل پاکت می گذارند و
آنها را توسط پیک هایی به زمین می فرستند.مرد پرسیدشماها
چه کار می کنید؟یکی از فرشتگان با عجله گفت اینجا بخش
ارسال است،ما الطاف ورحمت های خداوند را برای بندگان به
زمین می فرستیم.مرد کمی جلوتر رفت ویک فرشته را دید که
بیکار نشسته است.با تعجب از فرشته پرسید شما چرا بیکارید؟
فرشته جواب داد اینجا بخش تصدیق جواب است.مردمی که
دعاهایشان مستجاب شده،باید جواب بفرستند ولی فقط
عده بسیار کمی جواب می دهند.مرد از فرشته پرسید مردم
چگونه می توانند جواب بفرستند؟فرشته پاسخ دادبسیار ساده،
فقط کافیست بگویند خدایا شکر
تاریخ : یکشنبه 90/7/3 | 8:47 عصر | نویسنده : مصطفی دیزآبادی | نظر


می‌نو‍یسم، از تو و گل و برگ
زمستون و ‍یلدا و برف
که چند گل نرگس ازتمنا
زدست تو افتاد و شکست !!!
سمیه محمدقلی
از مجموعه عشق بی‌عاشق
دریا رفتم جلو، آنجا که نفس ازهوا بیزار بود
آنجا که نفس از آب
آرامش ابد‍ی می‌خواست
آب را خواهم خواند
که به تو برساند
آهنگ طنین آمیز موج را
ما همینجائیم
طناب ماه را که بگیر‍ی
به ما خواهی رسید
تاریخ : شنبه 90/7/2 | 8:39 عصر | نویسنده : مصطفی دیزآبادی | نظر